Utbildning inom Medtech

Uppsala universitet kommer tillsammans med Akademiska sjukhuset från ht 2018 erbjuda ett nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik. För mer information, klicka här.

Andra utbildningsformer kommer annonseras här framöver.