Organisation och kontakt Medtech

Medtech Science & Innovation leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av ledamöter från centrumets tre parter – vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, vetenskapsområdet för medicin och farmaci, samt Akademiska sjukhuset.

Föreståndare: Håkan Engqvist  (Teknikvetenskaper)

Styrelse

Anna Qvarnström, ordförande (Teknikvetenskaper)

Gunilla Kreiss (Informationsteknologi)

Mats Larhed (Läkemedelskemi)

Sune Larsson (Akademiska sjukhuset)

Staffan Svärd (Cell- och molekylärbiologi)

Anders Sundin (Kirurgiska vetenskaper)

Per Adolfsson (Akademiska sjukhuset)

Om du är intresserad av att veta mer om medicinsk teknik i Uppsala är du varmt välkommen att kontakta oss!