Forskning inom Medtech

Uppsala har en stolt tradition av forskning inom det medicintekniska området. Det moderna graviditetstestet utvecklades vid Akademiska sjukhuset, och den mikromekaniska sensor som mäter blodtrycket i hjärtats kranskärl och används rutninmässigt vid hjärtdiagnostisering har sitt ursprung från Ångströmlaboratoriet. Inom bildbehandling/strålningsfysik har mångårig forskning och utveckling lett till Skandionkliniken, Nordens första klinik för protonterapi, vilken möjliggör mer effektiv och skonsammare behandling av cancer än med traditionell strålning.

Medtech Science & Innovation kommer inriktas mot fyra specifikt utvalda medicintekniska områden, där rekrytering av en professor och tre lektorer nu pågår. Dessa områden är:

  • Strålterapi inom onkologi. Modern strålbehandling med hög precision och styrbarhet kombinerat med avancerad bilddiagnostik kan tillsammans bidra till en förbättrad cancervård och mer personanpassad cancerterapi.
  • Medicinsk sensorteknik. Icke-invasiva sensormetoder kan komma att erbjuda förenklad monitorering för diabetiker, och högkänsliga sensortekniker med molekylär igenkänning utvecklas för att kunna ställa tidig diagnos av Alzheimers sjukdom eller traumatisk hjärnskada.
  • Datorstödd kirurgi. Med hjälp av virtuell kirurgisk planering och guidning kan precisionen ökas och reproducerbarheten förbättras vid ingrepp, ett område med stor utvecklingspotential är modellering av mjuk vävnad.
  • Implementeringsforskning. Vad är det som fördröjer införandet av nya tekniska innovationer i vården? Genom att identifiera mönster och reducera barriärer är målet att korta tiden det tar för medicintekniska innovationer att kunna skapa nytta för patienter.